Saanio & Riekkola Oy osallistui RS2016-symposiumiin Tampereella

Suomen kalliomekaniikkatoimikunta ja Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL järjestivät kansainvälisen symposiumin Tampereella 10.-12.5. (7th International Symposium on In-Situ Rock Stress).  Symposiumin teema oli kallion jännitystila, mikä on hyvin oleellinen lähtötieto, kun maanlaisia tiloja suunnitellaan. Jännitystila on oleellinen etenkin, kun mietitään käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamista syvälle kallioon- ja kaivosrakentamista, jossa on yhä enemmän haasteita kaivosten syvetessä.

Tilaisuus pidettiin Tampere-talossa ja siihen osallistui yli 100 henkeä 17 eri maasta. Symposiumissa pidettiin yli 60 suullista esitystä 13 eri maasta.  Tekniset ekskursiot järjestettiin maanalaiseen pysäköintiluolaan P-Hämppiin ja Tampereen Rantaväylän tunneliin. Post-symposium ekskursio järjestettiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikalle Olkiluotoon.  

Saanio & Riekkola Oy:llä oli yhdessä A-insinöörien kanssa tilaisuudessa näyttelytila, ja meillä oli tilaisuudessa kolme teknistä esitystä. Erik Johansson Saanio & Riekkola Oy:sta toimi lisäksi symposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi