S&R mukana ydinjätehuollon kansainvälisessä kokouksessa Helsingissä

OECD:n ydinenergiajärjestön (Nuclear Energy Agency, NEA) jäsenmaiden ydinjätehuollon asiantuntijat kokoontuivat 7.-10.9.2015 Helsingissä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) sekä työ- ja elinkeinoministeriön isännöimään kaksipäiväiseen työpajaan osallistuivat ydinjätehuollon viranomaiset, ydinvoimayhtiöt ja alan tutkimuslaitokset. Suurin osallistujakaarti oli Saanio & Riekkola Oy:stä. Työpajassa osallistujat vaihtoivat tietoa ja kokemuksia radioaktiivisten jätteiden loppusijoituspaikan valinnasta sekä valmistautumisesta loppusijoituslaitosten rakentamisen ja käytön luvitukseen.

Suomi on etenemässä ensimmäisenä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisen luvitusvaiheeseen. Posiva jätti rakentamislupahakemuksen vuoden 2012 lopulla ja STUK antoi helmikuussa 2015 lausuntonsa ja turvallisuusarvionsa hakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Seuraavaksi hankkeen käsittely jatkuu valtioneuvostossa, joka päättää myönnetäänkö rakentamislupa.

Kuva: STUK

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi