Saanio & Riekkola Oy vahvasti mukana Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa

Pirkanmaan keskuspuhdistamon suunnittelu on käynnistetty helmikuussa 2015. Pirkanmaan keskuspuhdistamo on Tampereen Sulkavuoren kallioperään sijoitettava alueellinen jätevedenpuhdistamo. Saanio & Riekkola Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n konsortio vastaa kalliopuhdistamon ja lietteenkäsittelyn sekä puhdistamon siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistuksesta ja toteutussuunnittelusta. Siirto- ja purkulinjojen yhteispituus on reilut viisi kilometriä.

Saanio & Riekkola Oy on ollut hankkeessa mukana jo yleissuunnitelman ja YVA:n laatimisvaiheissa.

Lisätietoja: http://www.tampere.fi/pirkanmaankeskuspuhdistamo/ajankohtaista/1LYDbktWO.html

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi