S&R Oy BuildingSMART Finland-organisaation jäseneksi

 Saanio & Riekkola Oy on liittynyt BuildingSMART Finlandin jäseneksi yli 70 muun suomalaisen rakennusalalla toimijan joukkoon. BuildingSMART Finland toimii kansainvälisen BuildingSMART-organisaation jäsenenä, ja on myös yksi kolmesta pohjoismaisen BuildingSMART Nordicin jäsenestä.

”BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistönomistajien, suunnittelutoimistojen, ohjelmistotalojen ja muiden rakennusalan yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea jäsenyrityksiä tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.” 

BuildingSMARTin alaisuudessa on toteutettu useita pilottiprojekteja, joiden tuloksena yhteistyön kautta julkaistiin Yleiset Tietomallivaatimukset (YTV 2012). Vuosien 2010-2013 aikana käynnissä ollut InfraFINBIM –työpaketti on tehnyt vastaavaa kehitystyötä infrapuolella. InfraFINBIM-projektin päättyessä projektin työntulokset, mm. InfraBIM-tietomallinnusohjeet, mallintamisen kehitys, koordinointi sekä ohjeiden ylläpito siirtyvät buildingSMARTin alaisuuteen.

Saanio & Riekkola Oy osallistuu tammikuussa 2014 pidettävään Infra toimialaryhmän perustamiskokoukseen.

BuildingSMART Finland: www.buildingsmart.fi

 

 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi