Pisararadan keskustan ja Hakaniemen maanalaiset asemat ja ratatunneliosuudet

Saanio & Riekkola Oy suunnittelee Pisararadan Keskustan ja Hakaniemen maanalaiset asemat ja ratatunneliosuudet

Liikennevirasto ja Saanio & Riekkola Oy ovat allekirjoittaneet suunnittelusopimuksen Pisararadan Keskustan ja Hakaniemen osuuksien tunneleiden ja asemien kallio- ja geoteknisestä suunnittelusta. Pisararata on merkittävä kansallinen kaupunkiratahanke, joka sijoittuu Helsingin ydinkeskustan alle. Se sujuvoittaa koko Suomen junaliikennettä yhdistämällä pääradan ja rantaradan Helsingin kantakaupungin kiertävällä n. 7,2 kilometrin pituisella ratalenkillä.

Hankkeen suunnittelijan valinnassa oli laadun osuudella poikkeuksellisen suuri painoarvo. Avainhenkilöille järjestettiin mm. kirjallinen tentti, jossa Saanio & Riekkola Oy:n edustajat saivat ylivoimaisesti parhaat arvosanat.

Pisararadan kalliotunneliosuuden pituus on n. 6 kilometriä ja siihen kuuluu kolme maanalaista asemaa: keskusta, Hakaniemi ja Töölö. Liikenneviraston ja Saanio & Riekkola Oy:n välinen suunnittelusopimus kattaa n. 4 kilometriä ratatunneleita sisältäen keskustan ja Hakaniemen asemat.

Keskustan asema on koko hankkeen merkittävin, mutta myös haastavin kohta huomioiden aseman lukuisat liitynnät yleisötiloihin ja tiiviisti rakennetun ydinkeskusta-alueen, jossa louhintojen suunnittelu ja toteutus vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja ammattitaitoa. Asemaa ympäröivät aiemmin rakennetut kalliotilat tuovat myös oman haasteensa vaativaan suunnittelutyöhön. Pystymme antamaan hankkeelle merkittävän panoksen hyödyntäen mm. aiempaa kokemustamme alueella toimimisesta esimerkiksi Keskustan huoltoväylän kokonaissuunnittelusta, toteaa Matti Kalliomäki, joka toimii Saanio & Riekkola Oy:n suunnittelualueen kallioteknisen suunnittelun kokonaisuudesta vastaavana.

Lisätietoja Pisararadasta löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta:
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/suunnitteilla/pisara

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi