Saanio & Riekkola mukana kehittämässä loppusijoituksen tulppaus- ja sulkemisteknologiaa

Neljätoista ydinjätehuollosta vastaavaa yhtiötä ja tutkimuslaitosta yhteensä kahdeksasta Euroopan maasta osallistuu kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on loppusijoitustilojen sulkemisteknologian testaaminen täydessä mittakaavassa. Euroopan komission ja ydinjäteyhtiöiden yhteisesti rahoittama DOPAS-projekti ("Full-Scale Demonstration Of Plugs And Seals") keskittyy erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen tulppien ja sulkurakenteiden kehitystyöhön. Kustannusarvioltaan 15,7 miljoonan euron hankkeen koordinaattorina toimii suomalaisyhtiö Posiva Oy. Neljä vuotta kestävä DOPAS-projekti käynnistyi syyskuussa 2012. 

Projekti kokoaa yhteen sulkemismenetelmien suunnitteluperusteet, kehittää uutta teknologiaa ja materiaaleja tulppien ja sulkujen toteutusta varten sekä suunnittelee ja toteuttaa kokonaan tai osittain viisi tulppakoetta. Lisäksi rakennettujen tulppien toimintakykyä arvioidaan turvallisuusvaatimuksia vasten. Projektin tehtävänä on lisäksi välittää kansainvälisissä tieteellisissä tapahtumissa tietoa, kokemuksia ja toimintamalleja, joita syntyy tulppatestien tuloksina. Päätösvuonna 2016 DOPAS-projekti järjestää loppusijoitustilojen sulkemisteknologioihin keskittyvän kansainvälisen tieteellisen nimikkoseminaarin. 

Täyden mittakaavan tulppia toteutetaan Olkiluodon ONKALOn lisäksi Ranskassa, Tšekin tasavallassa, Ruotsissa ja Saksassa erilaisissa geologisissa ympäristöissä sijaitsevissa maanalaisissa tutkimustiloissa. 

Posiva toteuttaa osana DOPAS-hanketta loppusijoitustunnelin täyden mittakaavan tulppauskokeen Posivan maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa Olkiluodossa. Posivan tulpan suunnittelu on jo käynnistynyt ja rakennustyöt toteutetaan vuosina 2013-2014. Suomesta mukana hankkeessa ovat mm. VTT ja B+Tech Oy (partnereina) sekä Saanio & Riekkola Oy.

 

Posivan loppusijoitustunnelin testitulppa, joka toteutetaan DOPAS-projektin puitteissa, on noin 6 metriä pitkä ja halkaisijaltaan yli 5,5 metriä. Kuva Saanio & Riekkola Oy.

Loppusijoitustunnelin tulppateknologian toteutuksessa on uutta ja innovatiivista tulpan muodon louhinta vaijerisahauksella. Tulpparatkaisussa käytetään varta vasten loppusijoitusolosuhteisiin kehitettyä matalan pH:n betonia. Uuden tyyppistä betonia käytetään, jotta loppusijoituspaikan kemialliset olosuhteet pysyvät mahdollisimman luonnonmukaisina.

Tiedot (ja lisätietoja): www.posiva.fi/dopas

 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi