Tampereen tunnelihanke

SAANIO&RIEKKOLA OY ON ALLIANSSIKUMPPANI LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VT12 TAMPEREEN TUNNELIHANKKEEN RAKENNUSSUUNNITTELUSSA JA TOTEUTUKSESSA

Lemminkäisen,  A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Saanio & Riekkola Oy:n muodostama ryhmittymä on valittu allianssikumppaniksi Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston hankkeeseen, jossa suunnitellaan ja rakennetaan VT12 Tampereen tunneli. Hanke jakautuu kehitys- ja toteutusvaiheisiin. Ensimmäisen vaiheen allianssisopimus allekirjoitetaan heinäkuun aikana. Noin vuoden kestävän ensimmäisen vaiheen aikana laaditaan hankkeen toteutussuunnitelma ja määritetään hankkeen toteuttamisen tavoitekustannus.

Tilaajana hankkeessa toimii Tampereen kaupunki, jonka omistukseen rakennettavat väylät tulevat. Liikennevirasto toimii hankkeen ajan tilaajan edustajana. Urakan tilausvaltuus on 185 miljoonaa euroa. 

Urakka toteutetaan uudella allianssimallilla, joka perustuu osapuolten yhteiseen sopimukseen tavoitekustannuksista ja muista keskeisistä tavoitteista riskeihin yhdessä varautuen.

Hankkeen toisen vaiheen eli rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2013. Toteutusvaiheesta tehdään erillinen allianssisopimus.

linkki: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/uutiset/2012/2012_56/20120614_tpeallianssi

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi