Saanio & Riekkola Oy mukana Posivan in situ kokeessa kallion lujuuden määrittämiseksi

Posivan maanalaiseen tutkimustilaan (ONKALO) on 345 metrin syvyydelle louhittu tunneli kalliomekaanisia tutkimuksia varten. Tutkimustilaan on porattu kolme lähes täyden mittakaavan loppusijoitusreikää. Niiden ja ympäröivän kallion mahdollista vaurioitumista selvitetään mm. lämmittämällä ympäröivää kalliota. Kahden ensimmäisen reiän kuormituskoe on tehty vuosien 2010-2011 aikana. Saanio & Riekkola Oy esitteli yhdessä Posivan kanssa äskettäin kokeen alustavia tuloksia Pekingissä, Kiinassa järjestetyssä laajassa kansainvälisessä ISRM2011 kongressissa. Lopulliset tulokset ovat käytössä vuoden 2012 aikana.


Kallion lujuuden tunteminen on oleellista, kun suunnitellaan kalliotiloja syvälle kallioperään, jossa vallitsevat suhteellisen voimakkaat kallion luontaiset jännitykset. Lisäksi ydinjäte tuottaa lämpöä, joka osaltaan kasvattaa jännitystilaa. Laboratoriossa kivinäytteillä tehtävien kokeiden lisäksi tarvitaan ison mittakaavan in situ kokeita kallion vauriolujuuden selvittämiseksi. Tietoja tullaan käyttämään sekä loppusijoitustilojen suunnittelussa että turvallisuusanalyyseissä.

Lähes täyden mittakaavan loppusijoitusreiän poraus (kuva Saanio & Riekkola Oy).
 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi