Saanio & Riekkola mukana kehittämässä soveltuvuusarviointia ja silica-injektointeja demotunneleissa

Olkiluodon ONKALO-tutkimustilassa, noin 420 metrin syvyydessä maan alla, on huhtikuusta 2011 lähtien louhittu niin sanottuja demonstraatiotunneleita eli "demotunneleita". Demotunneleiden rakentamisen yhteydessä demonstroidaan kallioperän soveltuvuuden arviointimenetelmää sekä loppusijoitustunneleiden ja loppusijoitusreikien rakentamiseen liittyviä menetelmiä. Ensimmäisen demotunnelin louhinta valmistui kesäkuussa 2011. Toisen demotunnelin louhinta alkoi heinäkuussa 2011 ja tavoite on louhia siitä noin 120 metrin pituinen vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

Tulevien loppusijoitustilojen rakentamista varten on tärkeää osoittaa, että kalliosta pystytään paikantamaan sopivia kohtia loppusijoitustunneleille ja loppusijoitusrei'ille. Saanio & Riekkola Oy on ollut jo vuosia mukana kehittämässä kallion soveltuvuusarviointimenettelyä: loppusijoitustunnelit eivät saa lävistää laaja-alaisia siirrosvyöhykkeitä tai vedenjohtavuudeltaan merkittäviä vyöhykkeitä, loppusijoitusreikien paikan valintaan vaikuttavat myös pienemmän skaalan siirrosvyöhykkeet, laaja-alaiset raot ja vuoto sijoitusreikään. Näin loppusijoitusreikien ympärillä vallitsevat suotuisat olosuhteet loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. 

Rakentamisvaiheessa tavoitteena on osoittaa, että on teknisesti mahdollista rakentaa loppusijoitustunneleiden ja -reikien vaatimukset täyttäviä tiloja. Saanio & Riekkola Oy on suunnitellut demotunnelin silica-injektoinnit. Silica-injektointia käytetään hyvin pienien rakojen vuotovesien tiivistämiseen. Tavalliset ja jopa mikrosementit ovat liian karkearakeisia mahtuakseen tunkeutumaan näihin hyvin pieniin rakoihin.

Demotunneli on viisi metriä korkea ja 3,5 metriä leveä. Kuva Saanio & Riekkola Oy.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi