Saanio & Riekkola edistämässä ydinjätteen loppusijoituksen teknologiayhteistyötä Euroopassa

Korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoitusohjelmia vauhdittamaan on perustettu Euroopan komission tukema teknologiayhteisö (Technology Platform). Yhteisön taustalla ovat ydinjätehuollon toteutuksesta Euroopan eri maissa vastaavat organisaatiot ja myös Saanio & Riekkola on osallistunut sen toimintaan vuodesta 2011 lähtien. Strateginen tutkimusagenda yhteisölle on valmistunut. Yhteisön tavoitteena on keskinäistä yhteistyötä tiivistämällä vaikuttaa siihen, että pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoitukseen tarvittavat ensimmäiset loppusijoitustilat saadaan käyttöön vuoteen 2025 mennessä.

 

Tämän hetken tilanteen mukaan näyttää ilmeiseltä, että vain kolmesta neljään maata Euroopassa pystyy aloittamaan loppusijoituksen vision mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Näiden maiden joukossa ovat sekä Suomi että Ruotsi. Yhteisön tarkoituksena on kuitenkin myös tukea ja kannustaa muita maita seuraamaan samalla linjalla siten, että vastuuta ydinjätehuollosta ei siirretä tuleville sukupolville.

Saanio & Riekkola Oy ja Posiva Oy koordinoivat parhaillaan yhteisön pilottiprojektiehdotusta loppusijoituslaitoksen täyden mittakaavan tulpista ja sulkemisesta. Kuva Saanio & Riekkola Oy.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi