Nimityksiä Saanio & Riekkola Oy:ssä

Pääsuunnitteluosastolle on nimitetty 1.1.2011 alkaen rakennesuunnittelijaksi Merle Styf, CAD-suunnittelijoiksi Tiina Nieminen ja Heikki Viljakainen sekä projektipäälliköksi ja pääsuunnittelijaksi Sami Virpiö. LVIA-suunnittelijoiksi on nimitetty Jarno Virtamo 1.3.2011 alkaen ja Mira Muhonen 18.4.2011 alkaen.

Merkonomi Tiija Vuorentausta on nimitetty taloushallintosihteeriksi 1.3.2011 alkaen.

DI Maija Pursiheimo on nimitetty projektipäälliköksi Saanio & Riekkola Oy:n loppusijoitustekniikkaosastolle 1.4.2011 alkaen.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi