Metsätalon huoltotunneli vastaanotettu

Helsingin yliopiston Keskustakampuksen jätehuoltoa palveleva Metsätalon huoltotunneli on vastaanotettu. Metsätalon huoltotunneli yhdistää kolme yliopiston maanpäällistä rakennusta (Metsätalo, Topelia ja uusi keskustakirjasto) sekä maanalaisen kirjaluolan toisiinsa. Tunneli otetaan kokonaan käyttöön parin vuoden päästä, kun keskustakirjasto (Kaisa-talo) valmistuu vanhan Kodin Anttilan paikalle.

Huoltotunneli oli kalliorakennushankkeena erittäin haastava. Tunneli kulkee pääsääntöisesti suojellun Topelian rakennuksen alla. Kalliokatto oli paikoin muutaman metrin luokkaa. Tunnelin otsaa jouduttiin etukäteen lujittamaan Topelian kellarin kautta, ja lisäksi liitoskohta Kaisa-taloon jouduttiin tekemään rikkonaiseen vanhan kalliokaivannon seinämään. Nämä kaikki erittäin haastavat osakohdat vaativat huolellista etukäteissuunnittelua, tarkkaa rakentamista ja valvontaa.

Saanio & Riekkola toimi huoltotunnelihankkeessa pääsuunnittelijana, kalliorakennussuunnittelijana ja valvojana. Kaisa-talon kirjastoprojektissa Saanio & Riekkola on ollut mukana kalliorakennussuunnittelijana.

 

 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi