Ohjelmistomyynti

Saanio & Riekkola toimii Suomessa Itasca Consulting Group:in laskentaohjelmien myyntiedustajana, ja vastaa ohjelmien markkinoinnista sekä tukipalveluista. Ohjelmat ovat :

FLAC / FLAC3D

- Yleisohjelmia maa- ja kalliomekaniikkaan

UDEC / 3DEC

- Epäjatkuvia elementtiohjelmia, erityisesti kalliomekaniikkaan

PFC

- Partikkelimallit,  esim. mikromekaaniseen laskentaan

Griddle / BlockRanger


- CAD-esiprosessoriohjelma laskentaverkon luontiin, toimii yhdessä Rhinoceros CAD-ohjelman kanssa (www.rhino3d.com)

--------------------------------------------------------------

Kalliorakentajan ympäristösivut verkossa

Saanio & Riekkola ylläpitää kalliorakentajan ympäristösivuja, jotka on tarkoitettu kalliorakennusalan eri toimijoille kalliorakennushankkeen ympäristöasioiden hallintaa tukevaksi työkaluksi. Sivustolla on käsitelty kalliorakennushankkeen eri vaiheita, kalliorakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden minimointia sekä ympäristöalan lainsäädäntöä.

Lisätietoja ohjelmista antavat:

Erik Johansson
Aleksis Lehtonen
Tel: 09-5306 540
e-mail:
etunimi.sukunimi@sroy.fi

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi