Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos

Ajankohta: 1982 -
Kohde: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos
Tilaaja: Teollisuuden Voima Oy ja Posiva Oy
Tehtävä: Rakennussuunnittelu
  Kalliorakennussuunnittelu
Pääsuunnittelu
Rakennesuunnittelu
  Layout-suunnittelu
  Kustannusarviot

Ajankohta: 2013-2014
Kohde: Alustava käyttöturvallisuusanalyysi ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle
Tilaaja: NWMO, Kanada
Tehtävä:         Käyttöturvallisuusanalyysi kolmelle eri konseptille (kapselointi- ja loppusijoituslaitokset)

 

Ajankohta: 2013-2014
Kohde: Ydinjätehuollon kokonaissuunnitelma käytetylle ydinpolttoaineelle 2013-2014
Tilaaja: Fennovoima
Tehtävä:         Ydinjätehuollon kokonaissuunnitelman laatiminen käytetylle ydinpolttoaineelle

 

Ajankohta: 2013-2014
Kohde: Loppusijoituslaitoksen savikomponenttien mallinnuksen kehitystyön katselmointi 2013-2014
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Savikomponenttien mallinnuksen kehitystyön katselmointi workshopeissa ja konferensseissa

 

Ajankohta: 2013
Kohde: Loppusijoituslaitoksen kalliotiloja täydentävien vaati-musten hallinta 2013
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Vaatimushallinta (muutokset ja lisäykset)

 

Ajankohta: 2013-2014
Kohde: Loppusijoituslaitoksen pääsuunnittelu 2013-2014
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Pääsuunnittelijan tehtävät, vaatimusmäärittelyjen kattavuus

 

Ajankohta: 2013-2014
Kohde: Loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen täydentäminen 2013-2014
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Loppusijoituslaitoksen järjestelmäkuvausten päivittäminen, 3D-laitosmallin rakenteen kehittäminen


 

Ajankohta: 2013
Kohde: ONKALOn ja loppusijoituslaitoksen rakennussuunnittelu 2013
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos ja sitä edeltävä maanalainen tutkimustila ONKALO (toteutussuunnitteluvaihe)

Ajankohta: 2012-2014
Kohde: Loppusijoituslaitoksen vaakaratkaisun (3H) kalliotilojen tuotantosuunnitelma 2012-2014 
Tilaaja: SKB
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen 3H-loppusijoituslaitos (luonnosvaihe)

Ajankohta: 2012
Kohde: ONKALOn ja loppusijoituslaitoksen rakennussuunnittelu 2012
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen  loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe) ja sitä edeltävä maanalainen tutkimustila ONKALO (toteutussuunnitteluvaihe)
 

Ajankohta: 2012
Kohde: Loppusijoituslaitoksen suunnitelma rakentamislupahakemukseen 2012
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2012
Kohde: Loppusijoituslaitoksen kalliotilojen vaatimusten hallinta 2012
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe) ja sitä edeltävä maanalainen tutkimustila ONKALO (toteutussuunnitteluvaihe)

Ajankohta: 2011 - 2012
Kohde: Loppusijoituslaitosten tulppien kansainvälisen EU-demonstraatioprojektin käynnistäminen 2011-2012  
Tilaaja: Kahdeksan EU-maan edustajat 
Tehtävä:         Loppusijoituslaitosten tulppaus / sulkeminen 8:lle eri maalle heidän konsepteillaan

Ajankohta: 2011 - 2012
Kohde: Loppusijoituslaitoksen suunnitelma, YJH TKS-ohjelma 2011-2012 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2011
Kohde: Loppusijoituslaitoksen tulvasuojausselvitys 2011
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2011
Kohde: Loppusijoituslaitoksen toteutustapaselvitys 2011
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2011
Kohde: Loppusijoituslaitoksen kapselilämmön vaurioanalyysi 2011
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2010-2011
Kohde: Vaatimushallinta 2 projekti 2010-2011
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe) ja sitä edeltävä maanalainen tutkimustila ONKALO (toteutussuunnitteluvaihe)

Ajankohta: 2010
Kohde: Loppusijoituslaitoksen suunnitelma, r-paineen hallintasuunnitelma ja sijoitusreiän kaulussuunnitelma 2010
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2010
Kohde: Loppusijoituslaitoksen lämpömekaaninen jannitystilavauriotarkastelu 2010
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2010
Kohde: Loppusijoituslaitoksen sortumaskenaarion analyysi 2010
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2010
Kohde: Loppusijoituslaitoksen 3H-konseptin layoutin kustannusarvio 2010
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (pääpiirustusvaihe)

Ajankohta: 2009
Kohde: Loppusijoituslaitoksen suunnitelma ja vaatimushallinta, YJH TKS-ohjelma 2009 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:         Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta:     2009
Kohde: Tulvan kehittymisen mallintaminen loppusijoituslaitoksessa/ ONKALOssa 2009
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta:     2009
Kohde: Loppusijoituslaitoksen henkilönostolaitteen kuvaus 2009
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta:     2009
Kohde: Loppusijoitustilojen vuotovesiarvio 2009
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta:     2009
Kohde: Maanalaisen emulsiovaraston suunnittelu 2009
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta:    2008
Kohde: Loppusijoituslaitoksen suunnitelma ja vaatimushallinta 2008
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta:    2008
Kohde: Pysyvä räjähdysainevarasto loppusijoituslaitokseen 2008
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta: 2006-2007
Kohde: Loppusijoituslaitoksen asemointi ja suunnitelma sekä vaatimushallinta 2006-2007 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnitteluvaihe 2 ja luonnossuunnitteluvaihe)

Ajankohta: 2005-2006
Kohde: Loppusijoituslaitoksen asemointi ja suunnitelma 2005-2006, YJH TKS-ohjelma 2006 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnitteluvaihe 2)

Ajankohta: 2004-2005
Kohde: Loppusijoituslaitoksen ase-mointi ja suunnitelma 2004-2005 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnit-teluvaihe 2)

Ajankohta: 2004
Kohde: Loppusijoituslaitoksen ase-mointi ja suunnitelma 2004 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnit-teluvaihe 2)

Ajankohta: 2003-2004
Kohde: Loppusijoituslaitoksen ase-mointi ja suunnitelma 2003-2004 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnit-teluvaihe 1)

Ajankohta: 2003
Kohde: Loppusijoituslaitoksen asemointi ja suunnitelma, YJH TKS-ohjelma 2003 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnitteluvaihe 1)

Ajankohta: 2003
Kohde: Loppusijoituslaitoksen pohjaveden hallinta ja Observational Method-kehitys 2003 
Tilaaja: Posiva Oy
Tehtävä:       Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos (esisuunnitteluvaihe 1)

Ajankohta: 1994... 
Kohde: Käytetyn polttoaineen loppusijoitustilat
Tilaaja: Svensk Kärnbränslehantering AB
Tehtävä: Turvallisuus- ja tekniikka-selvitykset                        

Ajankohta: 1987...1995 1996...
Kohde: Käytetyn polttoaineen lop-pusijoitustilan sijoituspaik-katutkimukset 
Tilaaja: Teollisuuden Voima Oy, Posiva Oy
Tehtävä:       Kenttätutkimusten rakennut-tamistehtävät ja tutkimustu-losten käsittely

Ajankohta: 1987...1995 1996…
Kohde: Käytetyn polttoaineen loppusijoitustilat 
Tilaaja: Teollisuuden Voima Oy, Posiva Oy
Tehtävä: Turvallisuus- ja tekniikka-selvitykset                  

 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi