Salmisaaren väestönsuoja/saneerauskohde

Ajankohta: 2000 - 2004
Kohde: Salmisaaren väestönsuoja/saneerauskohde
Tilaaja: Kapiteeli Oy
Tehtävä:

Luonnossuunnittelu
Yleissuunnittelu
Kalliorakennussuunnittelu

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi