VLJ-luola, matala- ja keskiaktiivisen jätteen varasto


 

Ajankohta:       2007
Kohde: Etelä-Korean keski- ja matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus kallioon
Tilaaja: KOPEC (Korea Power Engineering Company)                                                      
Tehtävä:  Suunnittelun asiantuntijatehtävät: Gyeongjun loppusijoituspaikan kalliotutkimusten analysointi, kalliosiilojen layoutsuunnittelu ja kalliorakennussuunnittelu

Ajankohta:      2005-2006             
Kohde:             Etelä-Korean keski- ja matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus kallioon                                                          
Tilaaja: KOPEC (Korea Power Engineering Company)
Tehtävä: Suunnittelun asiantuntijatehtävät

Ajankohta:  1989-1993, 1997
Kohde:               Ydinvoimalaitosten käytöstäpoistojätteiden loppusijoitustilat, 100 000 m3        
Tilaaja: Teollisuuden Voima Oy                      
Tehtävä: Luonnossuunnittelu                                       

Ajankohta:       1987 - 1992
Kohde: VLJ-luola (voimalaitosjäte) Olkiluoto, 87 000 m3                                                                 
Tilaaja: Teollisuuden Voima Oy
Tehtävä: Yleis- ja kalliorakennussuunnittelu, kalliorakennustöiden asiantuntijavalvonta

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi