Ympäristö ja laadunhallinta

Ympäristöön liittyvät seikat yhä tärkeämpiä

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja niitä täydentävät asetukset tulivat Suomessa voimaan 1999-2000. Lain tavoitteena on pyrkimys terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja sosiaalisesti toimivan sekä eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön luomiseen. Hyvän ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön tuottamista tavoitellaan myös vuonna 2002 valmistuneessa Kansallisessa rakennuspoliittisessa ohjelmassa.

Saanio & Riekkolan ympäristötavoitteet ovat yhteneviä Suomen ympäristölainsäädännön kanssa.
 

 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi