Green Office

Saanio & Riekkola toteuttaa yhteistyössä WWF:n kanssa Green Office -ympäristöohjelmaa. Se on WWF:n palvelu, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen hiilijalanjäljen pienentäminen. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät sekä organisaatio että ympäristö.

Green Office -verkostossa Suomessa on tällä hetkellä mukana 185 organisaatiota, joista 130:lle on myönnetty merkin käyttöoikeus (syyskuu 2010). Suomen Green Office -toimistot säästivät vuonna 2009 yhteensä 2230 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä vastaa yli 260 henkilöautomatkaa maapallon ympäri.

Saanio & Riekkolalla on viety läpi ohjelman vaatimat toimenpiteet ja tarkastukset. Henkilöstön keskuudesta on valittu Green Office -vastaava sekä Green Office -tiimi, jotka huolehtivat, että vuosittaiset raportit sekä ympäristöohjelman päivitykset tulevat hoidettua.

Green Office -toimistona Saanio & Riekkolan tulee pyrkiä jatkuvaan ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden parantamiseen. WWF tarkastaa toimiston toimitilat joka kolmas vuosi. Tarkastuksissa seurataan Green Office -kriteerien täyttymistä ja Green Office -merkin käyttöä.

 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi