Referenssit

Saanio & Riekkola on ollut Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n jäsen vuodesta 1971 alkaen. Yhdistys on laatinut yleiset laatuperiaatteet, jotka korostavat asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä, konsultin pätevyyttä ja tiedon tasoa sekä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden osapuolten kanssa.

Konsulttitoiminnassa noudatetaan kansainvälisen katto-organisaation (FIDIC) laatimia eettisiä sääntöjä, joiden mukaisesti toiminnassa tulee mm. etsiä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Saanio & Riekkolan laatupolitiikan päämääränä on taata oman toimintansa kehittäminen huomioiden asiakkaiden odotukset sekä nykyisten että tulevien tarpeiden valossa.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi