Pitkäaikaisturvallisuus

Pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin liittyviä palveluja ovat

  • Turvallisuustodisteiden kokoaminen

  • Arvioiden ja perusteluaineiston suunnittelu ja tuottaminen

  • Turvallisuuden arvioinnissa käytettyjen menetelmien kehittäminen

  • Toimintakykyarviot

  • Olosuhdekuvausten tuottaminen


 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi