Palvelut

Monimuotoista suunnittelua, selvityksiä ja analysointia

Kalliotilojen suunnittelussa Saanio & Riekkolan erityisosaamisen alueet ovat pääsuunnittelu, rakennussuunnittelu, kalliorakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja LVIA-suunnittelu. Kalliotilojen laadukasta toteuttamista varmistavat myös toimiston tarjoamat rakennuttamis- ja valvontapalvelut. Saanio & Riekkolalla on laajan kokemuksensa ansiosta erinomaiset valmiudet myös kalliotilojen kustannusten hallintaan. Merkittävin osa kalliorakennushankkeiden kustannussäästöistä saadaan aikaan jo suunnitteluvaiheessa.

Ydinjätteen loppusijoituksessa Saanio & Riekkolan erityisosaamisen alueet ovat ydinjätehuolto-ohjelmien laadinta jätehuollosta vastaaville sekä paikkatutkimuksiin, loppusijoitustiloihin ja pitkäaikaisturvallisuuden analysointiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Saanio & Riekkola on osa A-Insinöörit –yhtiöryhmää, jonka laajan palvelukirjon ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä paremman ja monipuolisemman asiantuntemuksen hankkeeseen kuin hankkeeseen. Omien ammattilaistemme lisäksi asiakkaamme voivat hyödyntää A-Insinöörien satojen rakennuttamisen, rakennesuunnittelun ja infrasuunnittelun asiantuntijoiden osaamista.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi