Ydinjätteen loppusijoitus

Ydinjätteen loppusijoitus on erikoisosaamisen alue, jossa Saanio & Riekkola on hankkinut kokemusta 1980-luvun alusta lähtien sekä matala- ja keskiaktiivisen että korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksessa. Saanio & Riekkolan osaamisalueita ovat mm. paikkatutkimusten suunnittelu ja tulosten käsittely, loppusijoitustekniikan kehittäminen, loppusijoitustilojen suunnittelu, pitkäaikaisturvallisuuden arviointi, rakentamisen menetelmien kehittäminen sekä kenttäkokeiden suunnittelu ja suorittaminen.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi