Geologia

Geologiaan liittyvät toimiston palvelut ovat: kallioperätutkimusten ohjelmointi ja tulosten tulkinta, rakennusgeologinen kartoitus, geologinen mallinnus, pohjavesiselvitykset, pohjavesimallinnus, vuotovesivirtaama- ja tiivistystarvearviot sekä kalliorakennushankkeiden ympäristötutkimukset ja YVA-selvitykset.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi