Kalliotekniikka

Kalliotekniikkaan liittyen toimisto tarjoaa seuraavia palveluja: maanalaisten kalliotilojen kalliorakennussuunnittelu, avokaivantojen ja leikkausten louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelu, kalliomekaaniset numeeriset analyysit, louhintariskiselvitykset, pohjavedenhallintaselvitykset, ympäristön tarkkailu- ja suojelusuunnittelu, kalliorakennuskohteiden aikataulu- ja kustannusarviot, asiantuntijavalvonta, rakennuttamistehtävät ja työmaavalvonta.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi