Historia

Saanio & Riekkolan historia juontaa juurensa vuoteen 1962, jolloin Veli Saanio perusti rakennesuunnitteluun erikoistuneen insinööritoimiston. Myöhemmin Tenho Laineen tultua osakkaaksi yritys toimi 1960- ja 1970-luvuilla nimellä Insinööritoimisto Saanio & Laine. Aivan alkuaikoina toimisto suunnitteli paljon mm. kerrostaloja. Hyvin pian alkoivat kuitenkin Puolustusvoimien suuret kalliorakennushankkeet, jotka työllistivät toimistoa paljon 1960- ja 1970-luvuilla. 1970-luvulla suunniteltiin toimistossa suuria laitetiloja hyvin useaan Suomen kaupunkiin. 1970-luvulla aloitettiin myös ensimmäiset selvitykset Helsingin metroon ja toisaalta ydinvoimateollisuuden ydinjätetiloihin liittyen. Nämä erikoisalat ovat olleet tärkeitä Insinööritoimisto Saanio & Riekkolan kannalta aina tähän päivään asti.

Toimisto sijaitsi 1960-1980-luvuilla useassa osoitteessa Helsingin keskustassa mm. Mannerheimintiellä, Museokadulla  ja Vuorikadulla. Vuonna 1988 päästiin muuttamaan saman katon alle Kannelmäkeen, jossa toimisto sijaitsee edelleen ja toimii nimellä Saanio & Riekkola, joka perustettiin vuonna 1982.

Saanio & Riekkolan toiminta on laajentunut edelleen 2000-luvulla. Viennin osuus on noussut noin 30 % luokkaan sisältäen pääasiassa ydinjätealan osaamista. Vuonna 2007 perustettiin bentoniittitutkimukseen keskittyvä yhteisyritys B+Tech Oy yhdessä ruotsalaisen Clay Technology AB:n kanssa. LVIA-suunnitteluun erikoistunut Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy ostettiin vuonna 2008 ja fuusioitiin Saanio & Riekkolaan. Vuonna 2008 perustettiin myös Koreaan kiinteä toimipiste S&R Korea. Saanio & Riekkola siirtyi osaksi A-Insinöörit –yhtiöryhmää vuonna 2014.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi