Organisaatio

Toimiston toiminnallisen organisaation ydin muodostuu neljästä osaamisyksiköstä, jotka ovat pääsuunnittelu-, kalliotekniikka-, pitkäaikaisturvallisuus- ja loppusijoitustekniikkaosasto. Kuhunkin suunnittelutehtävään kootaan sopivin suunnitteluryhmä, jonka työtä johtaa erikseen nimetty projektipäällikkö.

Saanio & Riekkola kuuluu A-Insinöörit –yhtiöryhmään, joka tuottaa rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristösuunnittelun asiantuntijapalveluita. Saanio & Riekkolan yhtiöryhmään kuuluvat lisäksi bentoniittitutkimuksiin keskittyvä B+Tech Oy.
 

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi