Kalliotilat

Kalliotilojen suunnittelussa yhdistyy useita osaamisalueita ja yhteistyö tilaajien, käyttäjien, viranomaisten sekä muiden suunnittelijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kallio on erityislaatuinen luonnovara, jonka lisäksi hankkeen alkuvaiheista alkaen tulee huomioida ympäristö sekä toteutustapa. Saanio & Riekkolalla on kokemusta ja osaamista kalliotilojen yksityiskohdista aina hankkeiden kokonaispalveluihin.

Esite: Kaikki kalliotilojen suunnitteluun www.esitteemme.fi/sroy

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi